اخبار صنعت

  • بهترین غلت گیر

    پس از گذاشتن 16 عدد شیر عایق بندی شده پر از Slurpee در صندلی جلوی یک سدان داغ ، مطمئن شدیم که تابنده 22 اونسی Hydro Flask بهترین گزینه برای اکثر افراد است. حتی در حالی که از طریق گرمای 112 درجه رنج می بریم ، مقدار عایق بین اکثر دستگاه های غلتکی را برای همه م effectiveثر دانستیم (همه آنها می توانند ...
    ادامه مطلب